Home > Tienda Online > Vinilos > Juju Music in Nigeria 1928 v.1
Juju Music in Nigeria 1928 v.1

Juju Music in Nigeria 1928 v.1

Vinilo LP 12" $18.900

Detalle del producto

Juju Music in Nigeria 1928, Vol. 1
Domingo Justus
Asherah Records

A1 Bandele
A2 Bi Mo Bi Omo Ti Oku Maron Lo Lewe
A3 Koju Gbagpe
A4 Eni Ba Dami
A5 Oluronbi
A6 Egbe Wa Ki
B1 Ore Bi Ole Jo Ma Mi
B2 Adabi Baba Epe
B3 Bi Ina La Ku Fi Eru Boju
B4 Oniya Awa Lolare
B5 Igba Lahu
B6 Ele Shihe Wa