Home > Tienda Online > Vinilos > Ariel Kalma - Osmose
Osmose

Osmose

Ariel Kalma

Vinilo LP 12 $23.500.

Detalle del producto

Ariel Kalma / Black Sweat Records

Disque A
Ariel Kalma Saxo Planetariel 6:50
Ariel Kalma Message 18.10.77 9:40
Ariel Kalma Planet-Air 6:00
Ariel Kalma Forest Ballad 4:30
Ariel Kalma Manège 10:00
Ariel Kalma Gongmo 6:30

Disque R
Richard Tinti 20 Pluie 16:10
Richard Tinti 6 And C° 15:40
Richard Tinti 4 An Afternoon 8:00
Richard Tinti Pagi 17:00
Richard Tinti Sore 19:00